nieuwebannerheemskerk

Disclaimer

Informatie
De informatie op de websites van Ingenieursbureau Heemskerk B.V. is met zorgvuldigheid samengesteld. Informatie is mede afkomstig van derden. Deze informatie is niet bedoeld om medische of diagnostische adviezen te geven, maar is slechts een bron van algemene informatie bedoeld voor melkveehouders.

Ingenieursbureau Heemskerk B.V. is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Copyright 1997/2015 
Alle informatie en afbeeldingen welke op www.ingbur-heemskerk.nl worden aangeboden vallen onder het auteursrecht en hiervan mag derhalve niets door derden worden gebruikt zonder directe schriftelijke toestemming van Ingenieursbureau Heemskerk B.V. tenzij anders wordt aangegeven in de tekst op bepaalde pagina's van www.ingbur-heemskerk.nl.

Links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Ingenieursbureau Heemskerk B.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Ingenieursbureau Heemskerk B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten, of daaruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid
Ingenieursbureau Heemskerk B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie of diensten die via www.ingbur-heemskerk.nl worden aangeboden.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular